Management

Evgeny Nikolaevich Vinogradov

Evgeny Nikolaevich Vinogradov

Chief Executive Officer, Severstal Russian Steel and Cherepovets Steel Works

Evgeny Anatolyevich Chernyakov

Evgeny Anatolyevich Chernyakov

Sales Director of AO Severstal Management

Natalya Evgenyevna Muslaeva

Natalya Evgenyevna Muslaeva

Director of Economic Affairs, AO Severstal Management

Konstantin Anatolyevitch Yefremov

Konstantin Anatolyevitch Yefremov

Director for Business Support, Severstal Russian Steel Division

Sergey Gennadyevich Zhuravlev

Sergey Gennadyevich Zhuravlev

Steelmaking Director of Severstal Russian Steel Division

Nikolay Yuryevich Savenkov

Nikolay Yuryevich Savenkov

Flat Products Plant Director of Severstal Russian Steel Division

Andrey Aleksandrovich Voronkov

Andrey Aleksandrovich Voronkov

Long Products Plant Director of Severstal’s Russian Steel Division

Artem Borisovich Akinfiev

Artem Borisovich Akinfiev

Plate and Pipemaking Director of Steel Division – CEO Izhora Pipe Mill

Valery Sergeevich Minchev

Valery Sergeevich Minchev

HSE Director AO Severstal Management

Petr Aleksandrovich Mishnev

Petr Aleksandrovich Mishnev

Technical Development Quality Director Severstal Russian Steel Division

Sergey Alekseevich Dobrodei

Sergey Alekseevich Dobrodei

Maintenance Director Severstal Russian Steel

Vitaly Vasilyevich Palabugin

Vitaly Vasilyevich Palabugin

Chief Legal Officer, Severstal Russian Steel Division

Aleksey Nikolaevich Filippov

Aleksey Nikolaevich Filippov

Director Major Investment Projects, Severstal Russian Steel Division

Vadim Vladimirovich Dubasov

Vadim Vladimirovich Dubasov

Director of Investments, Severstal Russian Steel Division

Aleksey Vladimirovich Podkolsin

Aleksey Vladimirovich Podkolsin

Production Planning Director of Severstal Russian Steel Division

Dmitry Nikolaevich Gorbachov

Dmitry Nikolaevich Gorbachov

Director on Development of Severstal Management Business System

Evgeny Vladimirovich Eskin

Evgeny Vladimirovich Eskin

HR Director Severstal Russian Steel Division